O nás

Rodinné centrum Duháček, z.s. působí v Karlovarském kraji ve městě Mariánské Lázně od
července 2021. Zájmem našeho spolku je podpora RODINY.

Klademe si za cíl utvářet prostředí, ve kterém se budou potkávat malí i velcí. Rodinu u nás
chápeme jako široký pojem, který zahrnuje nejen mámu, tátu, prarodiče, ale například i
přátele. Víme, jak důležité je v životě vytvářet funkční vztahy a jak ulevující je sdílení radostí i
starostí.

Proto v našem centru vznikly a dále vznikají aktivity, které výše zmíněné podporují a rozvíjejí.
Jednou týdně u nás probíhá PODPŮRNÁ SKUPINA. Hlavním tématem této skupiny je
kontaktní rodičovství a poradenství s nošením dětí.

Dvakrát týdně je možné navštívit HERNIČKY. Sem přicházejí rodiče (někdy i prarodiče)
společně s dětmi. Dochází k prohlubování přátelství již vzniklých a navazování kontaktů
nových. Je zde prostor pro hru, sdílení pocitů, ale i praktických rad.

Každé všední dopoledne se u nás koná HLÍDACÍ KLUB DUHÁČEK. Je určen pro děti nejčastěji
od 2 do 3 let bez přítomnosti rodičů. Soustředíme se na rozvoj mluvy pomocí básniček a
písniček, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, hrajeme si, tančíme, vyrábíme.

Dále u nás probíhá VYRÁBĚNÍ S DĚTMI, toto vyrábění je určeno pro starší děti (cca od 4 let).
Je vždy tematicky zaměřeno s ohledem na koloběh roku, tradic a zvyků s tím spjatých.

Je nutné zmínit, že činnost centra je do značné míry závislá na činnosti dobrovolníků, kteří
svým nasazením a zapojením vytváří bezpečný, kreativní a podpůrný prostor pro kohokoliv,
kdo k nám zavítá.

Rodinné centrum DUHÁČEK, z.s.
Komenského 515/6
353 01 Mariánské Lázně
www.duhacek.cz
email: duhacekml@gmail.com