Hlídací klub

• Hlídací klub DUHÁČEK je vhodný pro děti od cca 2 let.

• Dvě chůvy se věnují kolektivu maximálně 12 dětí.

• Přítomnost dětského kolektivu pomáhá dětem lépe zvládnout přechod do MŠ.

• Soustředíme se na rozvoj mluvy pomocí básniček a písniček, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, hrajeme si, tančíme, vyrábíme…

• Hlídací klub DUHÁČEK se koná od 8.30h do 12.00h (pondělí – pátek)

Kontakt:

721 083 310 – Markéta Nápravníková, 777 881 984 – Lenka Brožová

e-mail: duhacekml@gmail.com